W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Współpraca z deweloperami

Satysfakcja mieszkańców z życia w przestrzeni wykreowanej przez dewelopera wynika bezpośrednio z profesjonalizmu działań podejmowanych na każdym etapie złożonego procesu inwestycyjnego. Jednym z najważniejszych zadań jest procedura zawiązywania wspólnoty mieszkaniowej. Decyzje podjęte w tym czasie mają wpływ na przyszłe zadowolenie mieszkańców oraz ich relacje z inwestorem.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie oraz niezbędną wiedzę by wesprzeć przedsiębiorców budowlanych we wprowadzeniu najlepszych rozwiązań. Dzięki naszej pomocy będą mogli Państwo zaoferować swoim klientom miejsce, które stanie się ich prawdziwym domem, pełnym ciepła i komfortu.

Dzięki profesjonalnej kadrze oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych realizujemy usługi na najwyższym poziomie, a zamierzone plany osiągamy szybko i efektywnie. Programy i systemy komputerowe usprawniają przepływ informacji i pomagają nam w prosty sposób wykonywać wszelkie rozliczenia. Stały dostęp do aktualnych danych sprawia, że nasze działania są ze sobą skoordynowane oraz skrupulatnie udokumentowane.

Zakres Usług

W ramach wykonywania przez naszą firmę usługi zarządzania Państwa inwestycją podejmujemy szeroki zakres działań.

Doradztwo
 • Konsultujemy koncepcje oraz projekty budowlane i wykonawcze pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych, kosztów przyszłej eksploatacji oraz wpływu na zadowolenie z jakości życia mieszkańców.
 • Przygotowujemy i konsultujemy rozwiązania prawe i organizacyjne związane z funkcjonowaniem przyszłej Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Przygotowujemy i konsultujemy rozwiązania prawe i organizacyjne związane z wzajemnymi relacjami między deweloperem a klientami.
 • Wspieramy dewelopera w nadzorze nad pracami firm budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ich działań na przyszłą eksploatację budynku oraz ewentualne wady i usterki.
 • Przygotowujemy plany i harmonogramy przekazywania lokali nowym właścicielom.
Wsparcie procesu powstania wspólnoty mieszkaniowej
 • Kompleksowo przeprowadzamy proces zawiązywania nowej wspólnoty. Rejestrujmy ją w stosownych urzędach, organizujemy rozpoczęcie jej działalności.
 • Przygotowujemy i realizujemy plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej.
 • Weryfikujemy przyczyny zgłaszanych usterek, nadzorujemy ich usuwanie i dokumentujemy przebieg tych procesów wspierając się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym.
 • Przeprowadzamy przetargi na dostawę mediów oraz realizację usług na rzecz Państwa nieruchomości (usługi konserwacyjne, telekomunikacyjne, porządkowe, bankowe, ubezpieczeniowe). Podpisujemy i negocjujemy odpowiednie umowy.
 • Uczestniczymy w przekazywaniu lokali nowym właścicielom.
https://tww.pl/wp-content/uploads/2017/05/wspol.jpg
Zarząd nowopowstałą wspólnotą mieszkaniową
 • Możemy zaproponować utworzenie dedykowanego dla mieszkańców Wspólnoty biura administracji na terenie osiedla bądź ustalić stałe dyżury naszych zarządców na terenie Państwa budynku.
 • Zapewniamy częste wizyty zarządcy na terenie nieruchomości, co gwarantuje stały nadzór stanu technicznego budynku oraz kontrolę jakości usług wykonywanych na jego terenie przez firmy zewnętrzne.
 • Przekazujemy do dyspozycji numer telefonu alarmowego do opiekuna nieruchomości, na który można zgłaszać wszelkie nagłe awarie.
 • Sporządzamy analizę możliwości obniżenia kosztów obsługi nieruchomości oraz zużycia energii.
 • Prowadzimy książkę obiektu budowlanego.
 • Każdego roku, w pierwszym kwartale, przedstawiamy do akceptacji sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za ostatni rok prowadzenia zarządu.
 • Zwołujemy, organizujemy i prowadzimy zebrania właścicieli mieszkań.
 • Przygotowujemy uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zbieramy głosy Właścicieli. Wykorzystywany przez nas program komputerowy (LokaleNet) umożliwia oddawanie głosów pod uchwałami za pośrednictwem Internetu.
 • Proces obsługi wszystkich nieruchomości realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania (Profesal, Lokale MMSoft, COMARCH Optima).
 • Utrzymanie czystości
 • Obsługa techniczna
 • Obsługa księgowa i finansowa
 • Rekomendujemy wybór odpowiedniej firmy sprzątającej, która będzie odpowiadała za wykonanie prac porządkowych.
 • Nadzorujemy należyte utrzymanie czystości części, do których mają dostęp wszyscy mieszkańcy.
 • Czuwamy nad jakością usług wykonywanych przez firmy sprzątające.
 • Przygotowujemy optymalną „deklarację śmieciową”.
 • Zapewniamy gotowość pogotowia awaryjnego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii pogotowie usunie usterkę lub zabezpieczy budynek ograniczając rozmiar szkody.
 • Zlecamy i nadzorujemy wykonanie obowiązkowych kontroli budynku i jego instalacji przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego. Realizujemy zalecenia pokontrolne.
 • Koordynujemy prace konserwacyjne, przeprowadzamy przetargi w celu wybrania najkorzystniejszego wykonawcy.
 • Stale czuwamy nad stanem technicznym nieruchomości.
 • Usuwamy usterki niepodlegające rękojmi.
 • Zapewniamy pełne wsparcie wyspecjalizowanego w obsłudze nieruchomości działu księgowego będącego integralną częścią naszej firmy.
 • Dla każdej nieruchomości prowadzimy pełną księgowość. Takie działanie gwarantuje przejrzystą i rzetelną rachunkowość.
 • Stale korzystamy z usług doradców podatkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązywać pojawiające się niejasności w interpretacji prawa podatkowego oraz trudności w jego stosowaniu.
 • Obsługę finansowo-księgową nieruchomości prowadzimy korzystając z profesjonalnego systemu Optima firmy COMARCH oraz programu Lokale firmy MM Soft.
 • Prowadzimy rozliczenia finansowe przez rachunek bankowy założony na potrzeby bieżącej obsługi Wspólnoty Mieszkaniowej.

Współpraca z naszą firmą to szereg korzyści:

Kompleksowe wsparcie uzyskują Państwo już na etapie przygotowania projektu budowlanego. Nasze usługi doradcze pozwolą Państwu uniknąć wielu trudności pojawiających się w okresie obowiązywania rękojmi.
Przygotowujemy propozycje rozwiązań technicznych, architektonicznych oraz prawno-organizacyjnych, które w przyszłości przyniosą korzyści zarówno Państwu, jak i Państwa klientom.
Optymalizujemy ponoszone przez Państwa koszty.

Korzystamy z oprogramowania ułatwiającego:

 • kontakt z klientami (CRM - Customer Relationship Management),
 • planowanie i zarządzanie zasobami klientów oraz własnymi (ERP - Enterprise Resource Planning),
 • planowanie i realizację remontów, napraw i przeglądów okresowych (CMMS - Computerized Maintenance Management System),
 • a także prawidłową sprawozdawczość finansowo-księgową.