W razie poważnych awarii poza godzinami pracy biura
(8:00 – 17:00 w dni robocze)

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

TWW Nieruchomości jest doskonałym partnerem dla wspólnot mieszkaniowych realizującym szeroki wachlarz zadań. Naszym codziennym celem jest realizacja nowoczesnych i kompleksowych usług zarządzania oraz administrowania, dbanie o wizerunek nieruchomości jak również optymalizacja kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Administrowanie wspólnot mieszkaniowych Kraków naszym zdaniem musi wiązać się z korzyściami dla wszystkich stron.

Dzięki profesjonalnej kadrze oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych realizujemy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi na najwyższym poziomie a zamierzone plany osiągamy sprawnie i efektywnie. Programy i systemy komputerowe usprawniają szybki przepływ informacji i pomagają w prosty sposób finalizować wszelkie rozliczenia. Stały dostęp do bieżących danych sprawia, że nasze akcje są ze sobą skoordynowane oraz dokładnie udokumentowane, a zarząd wspólnotami mieszkaniowymi efektywny i dopracowany.

Zakres Usług

W RAMACH WYKONYWANIA PRZEZ NASZĄ FIRMĘ USŁUGI - ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI PODEJMUJEMY SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ.

https://tww.pl/wp-content/uploads/2017/05/zarzad.pngZarząd i administracja wspólnot mieszkaniowych
 • Zapewniamy częste wizyty zarządcy na terenie nieruchomości, co gwarantuje stały nadzór stanu technicznego budynku oraz kontrolę jakości usług wykonywanych na jego terenie przez firmy zewnętrzne
 • Nadzorujemy wykonywanie prac remontowych.
 • Prowadzimy książkę obiektu budowlanego.
 • Sporządzamy lub zlecamy sporządzenie dokumentacji budynku odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa.
 • Przygotowujemy i realizujemy plan gospodarczy dla wspólnoty mieszkaniowej.
 • Zwołujemy, organizujemy i prowadzimy zebrania Właścicieli mieszkań.
 • Przygotowujemy uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zbieramy głosy Właścicieli. Wykorzystywany przez nas program komputerowy umożliwia oddawanie głosów pod uchwałami za pośrednictwem internetu.
 • Sporządzamy analizę możliwości obniżenia kosztów obsługi nieruchomości oraz zużycia energii.
 • Proces obsługi wszystkich nieruchomości realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania (Profesal, Lokale MMSoft, COMARCH Optima).
 • Podpisujemy i negocjujemy umowy z dostawcami mediów, firmami konserwatorskimi, telekomunikacyjnymi, sprzątającymi, ubezpieczeniowymi oraz bankami.
 • Stale monitorujemy, a w razie konieczności windykujemy, zobowiązania finansowe należne Wspólnocie Mieszkaniowej.
 • Utrzymanie czystości
 • Obsługa techniczna
 • Obsługa księgowa i finansowa
 • Obsługa prawna
 • Nadzór okresu rękojmi i gwarancji
 • Ubezpieczenie budynku
 • Reprezentacja
 • Rekomendujemy wybór odpowiedniej firmy odpowiadającej za wykonywanie prac porządkowych.
 • Nadzorujemy należyte utrzymanie czystości części, do których mają dostęp wszyscy mieszkańcy.
 • Czuwamy nad jakością usług wykonywanych przez firmy sprzątające.
 • Przygotowujemy optymalną „deklarację śmieciową”.
 • Zapewniamy gotowość pogotowia awaryjnego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii pogotowie usunie usterkę lub zabezpieczy budynek ograniczając rozmiar szkody.
 • Zlecamy i nadzorujemy wykonanie obowiązkowych kontroli budynku i jego instalacji przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego. Realizujemy zalecenia pokontrolne.
 • Stale czuwamy nad stanem technicznym nieruchomości.
 • Koordynujemy prace remontowe, przeprowadzamy przetargi w celu wybrania najkorzystniejszego wykonawcy.
 • Usuwamy usterki ujawnione w czasie eksploatacji budynku.
 • Kompleksowo obsługujemy procesy inwestycyjne od etapu koncepcji poprzez uzyskiwanie stosownych zgód i uzgodnień, przygotowanie projektów i kosztorysów oraz wybór wykonawcy aż do realizacji i odbioru prac budowlanych.
 • Zapewniamy pełne wsparcie wyspecjalizowanego w obsłudze nieruchomości działu księgowego będącego integralną częścią naszej firmy.
 • Dla każdej nieruchomości prowadzimy pełną księgowość korzystając z profesjonalnego systemu Optima firmy COMARCH oraz programu Lokale firmy MM Soft. Takie działanie gwarantuje przejrzystą i rzetelną rachunkowość.
 • Za pomocą platformy internetowej LokaleNet umożliwiamy wszystkim Właścicielom lokali stały dostęp do aktualnych informacji dotyczących ich mieszkań w zakresie bieżących naliczeń oraz rozliczeń.
 • Obsługę rachunkową i księgową prowadzimy w sposób gwarantujący minimalne ryzyko podatkowo-księgowe.
 • Stale korzystamy z usług doradców podatkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązywać pojawiające się niejasności w interpretacji prawa podatkowego oraz trudności w jego stosowaniu.
 • W razie konieczności dochodzimy zaległych należności wobec Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Nasi specjaliści posiadają aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa, na bieżąco analizują zmiany oraz uczestniczą w szkoleniach.
 • Rozliczenia finansowe prowadzimy przez rachunek bankowy założony na potrzeby bieżącej obsługi Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Stale współpracujemy z kancelariami prawnymi, które reprezentują naszych klientów przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Organizujemy konsultacje w sprawie sporządzania pozwów, pism procesowych i prowadzenia spraw zgodnie z interesem Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Prowadzimy procesy windykacji wobec podmiotów mających zaległości w regulowaniu zobowiązań należnych Wspólnocie Mieszkaniowej.
 • Nadzorujemy realizację zobowiązań gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi wobec wykonawców i deweloperów. Nasi doświadczeni inżynierowie budowlani kontrolują sposób usuwania usterek.
 • W razie konieczności egzekwujemy wywiązanie się wykonawców i deweloperów z zobowiązań na drodze postępowania sądowego.
 • Pod koniec okresu rękojmi wykonujemy przeglądy, których protokół stanowi podstawę dalszego egzekwowania usuwania usterek przez firmy budowlane.
 • W celu wybrania optymalnego wariantu ubezpieczenia nieruchomości, analizujemy różne opcje ubezpieczenia i przygotowujemy zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki ubezpieczeniu w jednym pakiecie wszystkich zarządzanych nieruchomości otrzymujemy konkurencyjne warunki. Ubezpieczenie obejmuje także wykup polisy OC.
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy Wspólnotę przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami.

Najważniejsze korzyści, jakie uzyskują nasi klienci współpracując z nami to:

Transparentność wszelkich prowadzonych przez nas działań
Obsługa finansowo-księgowa realizowana przez zespół, który jest integralną częścią naszej firmy
Prowadzenie pełnej księgowości w oparciu o najpopularniejszy, profesjonalny program
Częste wizyty zarządcy na budynku gwarantujące bieżącą kontrolę nieruchomości na najwyższym poziomie

Korzystamy z oprogramowania ułatwiającego:

 • kontakt z klientami (CRM - Customer Relationship Management),
 • planowanie i zarządzanie zasobami klientów oraz własnymi (ERP - Enterprise Resource Planning),
 • planowanie i realizację remontów, napraw i przeglądów okresowych (CMMS - Computerized Maintenance Management System),
 • a także prawidłową sprawozdawczość finansowo-księgową.